Vertaistukiryhmät

Vertaistuki perustuu mahdollisuuteen suhteuttaa omaa tilannettaan muiden tilanteisiin. Näin sitä voi oppia omasta elämästään muiden kanssa, vuorovaikutteisesti. Vertaistukitoiminta perustuu luottamukseen; ryhmässä tulee vallita keskinäinen luottamus ja voimakas yhteenkuuluvuuden tunne. Yhdistävänä tekijänä voi toimia esimerkiksi yhteinen sairaus. Keskinäistä luottamuksen osoitusta on myös vaitiolo toisten sairauksista.

Kokemuksellinen asiantuntevuus on vertaistuen hoitomuoto. Lääketieteellistä hoitoa tai lääkäri - potilas suhdetta ei vertaistuella pyritä millään tavoin korvaamaan, eikä myöskään muuttamaan kenenkään yksilöllistä hoitomuotoa, lääkitystä tms. sillä siihen ei ole ryhmässä asiantuntevuutta. Voidakseen olla aktiivinen itsehoitaja, on kuitenkin hyvä oppia ymmärtää omaa sairauttaan. Joskus se tapahtuu helpoimmin kuuntelemalla toisia ja heidän kokemuksiaan.

Opintokeskus Sivis rahoittaa yhdistyksen vertaistukiryhmiä.


VERTAISTUKIRYHMIEN VETÄJÄT

Fibromyalgiaryhmä

Merja Tuomela, 040 768 1717

merja.tuomela(at)gmail.com


Hengellinen piiri

Ann-Marie Ylistö, 044 502 0753
ann-marie.ylisto(at)pp.inet.fi


Nivelreumaryhmä
Ritva Myllyntaus, 040 725 8497
ritva.myllyntaus(at)elisanet.fi

Weckman Mirja
mikki.weck(at)gmail.com


Nuoret aikuiset
Suvi Kärki, 040 530 9333
suvi.t.karki(at)gmail.com


Sjögren-ryhmä